Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Analyse en ontwerp
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- 25nov_buisness_class_diagram.vpp
- 25nov_busn_conc.doc
- Analyse_1.jpg
- Analyse_2.jpg
- Analyse_3.jpg
- Archief
- Buisness_class_diagram.vpp
- Oefening_patterns.doc
- Oefening_patterns2.doc
- Oefening_patterns3.doc
- Oefeningen_op_klassediagram.doc
- Oefeningen_use_cases.doc
- Use_case.doc

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Kennen
- Basisbegrippen systeemontwikkeling
- De UML-modelleertaal
- Basisregels voor goede user interfaces
Vaardigheden
- Modelleren van duidelijk afgelijnde toepassingen
- Toepassen van een ontwerppatroon op een probleem
- Ontwerpen van een testscenario
- Gebruik maken van een CASE-tool
- Voorbereiden en geven van presentaties
Attitudes
- Nauwkeurigheid
- Kritische zin
- Creativiteit
- Kunnen zoeken.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Leerinhoud
De informatievoorziening in zijn diverse verschijningsvormen
Basisprincipes systeemontwikkeling
Aanvullingen UML-notatie (t.o.v. eerste jaar)
Gebruik van een CASE-tool
Ontwerppatronen
Oplossen van standaard ontwerpproblemen zowel front-end als back-end
Software-architecturen
Ontwerpen user interfaces

Onderwijsvormen
Hoorcolleges aangevuld met op cases gebaseerde geleide oefeningen, waarbij de diverse technieken op eenvoudige voorbeelden worden toegepast.

Studiematerialen
Handboek: Craig Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design, Prentice-Hall, 1997 (dit boek wordt verder gebruikt in het derde jaar)
Aanbevolgen literatuur: Gamma Design Patterns: Elements of reusable Object-Oriented Software, Addison Wesley (referentiewerk)

Studiebegeleiding
Geen specifieke studiebegeleiding

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: schriftelijk examen 60%
- Tweede semester: schriftelijk examen 40%
Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100