Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Back-end programmeren
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Call
- Cobol_2004.rar
- Oef20_cobol_marlies_de_ridder.rar

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
-De studenten een basis van de huidige COBOL/standaard aanleren zodanig dat zij gestructureerde COBOLprogramma's kunnen schrijven.
Tevens moeten zij programma's kunnen lezen, aanpassen, testen.

-Zelfwerkzaamheid is belangrijk alsook het kunnen presenteren van een programma.

Voorkennis
De opleidingsonderdelen 1ste jaar.

Leerinhoud
-Inleiding
-Datatypes
-Basiselementen
-Tabellen
-Bestanden (sequentieel; geïndexeerd)
-Foutafhandeling
-Interprogram communication, intrinsieke functies
-Onder voorbehoud: embedded SQL

Onderwijsvormen
-Hoorcollege met oefeningen, die klassikaal ontleed en uitgewerkt worden.
Gedurende de wekelijkse oefeningensessies op computer, kunnen de studenten op eigen tempo een reeks oefeningen, die aansluiten bij de geziene leerstof, maken.
De lector zal hierbij persoonlijke raadgevingen geven.

-De student moet zijn programma's kunnen presenteren.

Studiematerialen
-Aanbevolen lectuur:
-COBOL Ebbinckhuyzen - Samson
-Cobol voor gestructureerd en object georiënteerd programmeren - G. Brown Academic Service
-COBOL From Micro to Mainframe - Grauer - Prentice Hall
-Nederlandstalige slides die een samenvatting van de leerstof vormen.

Studiebegeleiding
Monitoraat.

Beoordeling
Eerste examenperiode:
-eerste semester: 100 % schriftelijk examen
-tweede semester: /
Tweede examenperiode: 100 % schriftelijk examen