Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Front-end programmeren
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Doublelist.java
- Doublelistnode.java
- Doublelisttest.java
- Duplicaties.java
- H17oef2.java
- H20__vinne.rar
- Listtest.java
- Note.gif
- Oef1h23_koen_de_rouck_2tia_groep_a.java
- Oef2_+oef4_java.rar
- Oefh16.doc
- Oefh22.doc
- Oefh23.doc
- Slidesh20.ppt
- Slidesh22.ppt
- Slidesh22_deel1.ppt
- Slidesh23.ppt
- Treetest.java

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Uitbreiding van de grondige kennismaking met de object georiënteerde programmeertaal Java.
Kunnen werken met standaard datastructuren (java utilities package) en collections.
Bestanden kunnen lezen, schrijven en wijzigen (streams).
Een databank kunnen aanspreken via JDBC.
Programma's kunnen schrijven die gebruik maken van multithreading.
Kunnen werken met images, animatie en audio (multimedia).
Onder voorbehoud: kunnen werken met templates (generiek programmeren).
Kennismaken met de geavanceerde swing-componenten.
Kennismaken met Javabeans.

Voorkennis
Leerstof programmeren en inleiding tot ontwerpen uit het eerste jaar.

Leerinhoud
Java utilities package en bitmanipulations
Collections
Multithreading
Files en streams
Connectie met een databank via JDBC
Multimedia: images, animatie en audio
Geavanceerde Swing-componenten
Javabeans
Templates (onder voorbehoud)
Netwerking (onder voorbeheoud)
JSP (onder voorbehoud)

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek - Begeleide oefeningen

Studiematerialen
Java, How To Program, Deitel&Deitel, Prentice Hall (reeds aangekocht in het eerste jaar)
Ondersteuning voor studiemateriaal beschikbaar via Blackboard

Studiebegeleiding
- Op voorziene data tijdens blokperiode
- Feedback na examens
- De lector is steeds bereid een student bijkomende uitleg te geven, indien de student daar op eigen initiatief om verzoekt

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester : Schriftelijk examen 66%
- Tweede semester : Schriftelijk examen 34%
Tweede examenperiode : Schriftelijk examen 100 %