Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forum



Get Firefox!
Financieel en operationeel management
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Presentations.zip
- Sap
- Xbrl_gent_26_04_05.ppt

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
De student krijgt inzicht in de veranderingen van de bedrijfsprocessen, de terminologie, inhoud en technologie van de nieuwe standaard voor de komende eeuw: de Business Blueprint (bedrijfsblauwdruk).
In bedrijven wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van Informatietechnologie en ERP-toepassingen (enterprise resource planning) zoals SAP R/3, Baan IV en PeopleSoft. Deze laatste bieden immers de mogelijkheid tot integratie van functies op het gebied van onder meer financiële administratie, distributie en marketing.
De te verwerven attitudes zijn leergierigheid, kritische zin, probleemoplossend en ruimer denken.

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist.

Leerinhoud
- De bedrijfsblauwdruk
- Denken vanuit de waardeketen
- Verkooplogistiek
- Productielogistiek
- Inkooplogistiek
- Externe accounting
- Organisatie en personeelsbeheer
- Bedrijfsplanning en financiële controle
- Beheer van kapitaalgoederen

Onderwijsvormen
- leergesprek, bedrijfstoepassingen
- demonstratie van courante softwarepakketten door docent of sprekers - excursie(s) naar bedrijven

Studiematerialen
Syllabus of handboek, discettes
gebruikte literatuur: SAP R/3 Business Blueprint (referentiemodel voor bedrijfsprocessen) - Thomas Curran en Gerhard Keller - Academia Service, ISBN 9039510164

Studiebegeleiding
- Op voorziene data tijdens blokperiode
- Feedback na examens
- De lector is steeds bereid een student bijkomende uitleg te geven, indien de student daar op eigen initiatief om verzoekt.

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: geen
- Tweede semester : schriftelijk examen 100%
Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%