Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Operationeel onderzoek
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- 15_maart_2005_operationeel_onderzoek_fotos_bord.rar
- 21_februari_2005__operationeel_onderzoek_fotos_bord.rar
- Archief
- Beslissen_vraag_1_en_6_voor_22_april_2005.xls
- Opbrengstenmatrix.xls
- Vraagstuk_1_o_o_25_april.mws
- Vraagstuk_2_o_o_25_april.mws

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
- Kunnen toepassen van modelbouwcyclus
- Kunnen toepassen van een aantal basistechnieken uit het operationeel onderzoek
- Een basis verwerven voor verdere studie en implementatie in Developement & Support Projecten
- Oordeelkundig gebruik van OR software

Voorkennis
Leerstof Wiskunde van het eerste jaar Toegepaste Informatica

Leerinhoud
Lineaire Programmering
- Grafische methode
- Simplexmethode
- Gevoeligheidsanalyse
- Geheeltallige programmering

Beslissingsproblemen; speltheorie
Voorraad- en materiaalbeheer
Transportproblemen
- Klassiek transportprobleem
- Verschepingsprobleem
- Toewijzingsprobleem

Wachtsystemen
- Elementen van een wachtrij
- Aankomst- en verwerkingsprocessen
- Studie van een aantal wachtsystemen

Netwerkplanning
- CPM/PERT

Onderwijsvormen
Onderwijs-leergesprek; oefeningen; werkcollege; opzoekingswerk; zelfstudie; groepspresentatie; 'case-studies'

Studiematerialen
Alice TI CD-ROM
Blackboard

Studiebegeleiding
Op initiatief van de student of de lector

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: taken 20% + schriftelijk examen 30%
- Tweede semester: schriftelijk examen 50%
Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%