Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Bedrijfsmanagement
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- De_marketing_instrumenten.ppt
- De_marketingmixstrategie.ppt
- Hoofdstuk_1___kostenbegrippen.doc
- Hoofdstuk_2___kostensoorten.doc
- Hoofdstuk_3___constante_en_variabele_kosten.doc
- Hoofdstuk_4___directe_en_indirecte_kosten.doc
- Hoofdstuk_5___standaardkostprijs_en_kostenbeheersing.doc
- Kostenverdeelstaat_21_11_06_(large).jpg
- Management_full_samenvatting.doc
- Toepassing1_economie.jpg
- Toepassing__i_economie.doc

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Het is de bedoeling dat de student(e) enigszins vertrouwd raakt met het reilen en zeilen binnen de onderneming.
Een onderneming staat bij het vaststellen van het bedrijfsbeleid dat ze wil gaan voeren doorgaans voor een aantal keuzemogelijkheden. Om deze keuze zo optimaal mogelijk te maken moet men beschikken over een aantal werkinstrumenten die binnen de onderneming gebruikt worden. Aan de hand van de organisatie van de onderneming worden de verschillende afdelingen binnen de onderneming met hun werkinstrumenten besproken, zodat de student(e) een zinzicht verwerft in de verschillende interne en externe organisatiestructuren.
De student(e) moet in staat zijn om gefundeerde keuzes te kunnen maken en te analyseren. Via de opdrachten van de zelfstudie leert de student(e) zelfstandig of in groep samen te werke om zo de theorie te implementeren.

Voorkennis
Basis vormt de cursus van het eerste jaar nl. Management en Bedrijfseconomie.

Leerinhoud
- De keuze van de ondernemingsvorm
- De organisatie structuur van de onderneming
- De strategieformulering van de onderneming
- Planning en beslissingscriteria binnen de onderneming
- Documentenstroom binnen de onderneming
- Het kosten- en opbrengstenaspect
- Commerciële organisatie
- De aankoopfunctie
- Leiding geven en motiveren

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek - Doceren - Klasgesprek - Groepswerk - Begeleide zelfstudie.

Studiematerialen
Dossier bedrijfsmanagement en bedrijfsorganisatie ; N. Houhoofd ; Uitgeverij Den Arend
Aangevuld met casestudies

Studiebegeleiding
- Op voorziene data tijdens blokperiode
- Feedback na examens
- De lector is steeds bereid een student bijkomende uitleg te geven, indien de student daar op eigen initiatief om verzoekt
- Richtlijnen en bijkomend studiemateriaal wordt aangeboden via de Blackboard-leeromgeving

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: schriftelijk examen 100%
- Tweede semester: geen
Tweede exameneperiode: schriftelijk examen 100%