Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Besturingssystemen en netwerken
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Examenvragen_besturingssytemen_en_netwerken_ti21.doc
- Joe_2.9.7_1.i386.rpm
- Linux_directory_structuur.jpg
- Real_time_operating_systems.doc

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Algemene theoretische begrippen i.v.m. operating systemen en netwerken aanleren.
Via ee, multi-user netwerk operating systeem de praktische werking bestuderen en oefenen.
Parate kennis verwerven omtrent een operating systeem en de netwerkaspecten hiervan.

Voorkennis
Basiskennis computer soft- en hardware

Leerinhoud
Theoretische en praktische studie van Linux : Soorten besturingssystemen, Procesbeheer, Filesysteem, Beveiliging van files, Toegangsrechten, Scheduling, Commando's, Script-files, De awk-taal en de Netwerkfaciliteiten.
Theoretische studie van netwerken : Datatransmissie, Transmissie van paketten, Protocollen, Internetwerken, TCP/IP, Toepassingen binnen Linux.

Onderwijsvormen
De leerinhoud wordt op twee, duidelijk te onderscheiden vormen aangeleerd:
- een hoorcollege voor wat betreft de theoretitsche studie van netwerken. Deze studei dient vooraf te gaan aan het praktische gedeelte
- een praktisch labo voor de studie van linux en netwerkconcepten

Studiematerialen
Eigen cursus
ComputerNetwerken en Internetten (Douglas E. Comer, Academic Service, ISBN 9039505861),
Nota's
Suggesties: Linux in een netwerk (Sander van Vugt, Academic Service, ISBN 9039515093) Linux System Administration (Marcel Gagné, Addison Wesley

Studiebegeleiding
Geen specifieke studiebegeleiding

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: geen
- Tweede semester : taken 30% + mondeling examen 70%
Tweede examenperiode: mondeling examen 100%