Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Communicatievaardigheden Frans
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Apprentissage.doc
- Archief
- Frans.rar
- La_lutte_contre_les_telechargeurs.compr.doc
- Le_chat_attire_les_foules.compr.doc
- Le_chat_attire_les_foules.doc
- Le_pirate_francais_relaxe.doc
- Oef_4_p15.doc
- Tekst2_le_diplome_ne_supprime....doc
- Tekst3_la_lutte_contre_les_telechargeurs_traduction.doc
- Tekst4_le_chat_attire_les_foules.doc
- Uurregeling_ti2a.jpg
- Voc_tekst1.doc
- Voc_tekst_2.doc
- Voc_tekst_3.doc
- Voc_tekst_4.doc
- Woensdag_16_februari_2005.doc
- etend.doc

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Teksten/artikels die verband houden met informatica kunnen begrijpen, analyseren, samenvatten en de inhoud ervan mondeling en schriftelijk kunnen weergeven, evenals de woordenschat eigen aan deze teksten kunnen toepassen en integreren.
Communicatie staat centraal: zich correct en professioneel kunnen uitdrukken in bedrijfsgerichte situaties.
De grammatica actief kunnen toepassen.
Creatief kunne omspringen met bronmateriaal.

Voorkennis
Leerstof eerste jaar Toegepaste Informatica

Leerinhoud
Occasionele grammatica indien nodig.
Authentieke teksten en artikels die verband houden met het beroepenveld.
Bronnen: artikels/teksten uit kranten - het Internet

Onderwijsvormen
Hoor- en werkcolleges via vraag en antwoord, scannen, invuloefeningen, rollenspel, vertalingen, voordrachten.
Actieve methode: voortdurende wisselwerking tussen lector en studenten en studenten onderling.

Studiematerialen
Cursus opgesteld door lectoren:
- oefeningen grammatica
- teksten/artikels met aangepaste oefeningen
- bijlagen: kopies die in de loop van het academiejaar worden uitgedeeld om de cursus te actualiseren en/of te illustreren.

Studiebegeleiding
Monitoraat (op vraag van de student)

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: /
- Tweede semester: schriftelijk examen 50% + permanente evaluatie 50%
Tweede examenperiode: schriftelijk examen 50% + mondeling examen 50%