Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Toegepaste wiskunde
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- 13december2004.mws
- Archief
- Beknopt_overzicht_te_kennen_leerstof.doc
- Gauss_newton_oef_1pg_42.mws
- Oef_gauss_newton_pg_42.mws
- Spsssamenvatting.doc
- Wiskunde3november.xls

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
- Opstellen en leren toepassen van numerieke methoden voor wiskundige problemen waarvoor geen exacte oplossing beschikbaar is, of waarvoor deze moeilijk te bepalen is.
- Het oordeelkundig leren gebruiken van een computeralgebrasysteem.
- Toepassingen bestuderen van analyse, OR en lineaire algebra via Maple-omgeving
- Zelfstandig leren verwerven van nieuwe wiskundige kennis en technieken.
- Een basis verwerven voor verdere studie en implementatie in Development & Support Projecten
- Leren functioneren en werken in groep
- Onderzoeken van statistisch materiaal, via chatten en toetsen, maken van inferenties

Voorkennis
Leerstof eerste jaar Toegepaste Informatica

Leerinhoud
Numerieke Methoden
- Fouten; voortplanting van fouten
- Oplossen van stelsels van lineaire vergelijjkingen
- Beginselen van de differentierekening
- Interpolatiemethoden
- Oplossen van niet-lineaire vergelijkingen
- Numerieke differentiatie
- Numerieke integratie

Discrete Wiskunde II
- Toepassingen van modulorekenen
- Grafen

Inferentiële Statistiek
- Kansvariabelen
- Discrete en continue kansverdelingen
- Statistische modelbouw
- Schattingsproblemen
- Hypothesetoetsen
- Forecasting

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek; oefeningen; werkcollege; opzoekwerk; zelfstudie; groepspresentatie

Studiematerialen
Alice TI CD_ROM
Blackboard

Studiebegeleiding
Op initiatief van de student of de lector.

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: Schriftelijk examen 50%
- Tweede semester: Schriftelijk examen 30% + Taken 20%
Tweede examenperiode: Schriftelijk examen 100%