Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Welkom op TI-Aalst.be
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Back_ward_en_forward_chaining.doc
- Boom.jpg
- Boom_toon.bmp
- Breindynsys.pdf
- Cfn_oef1
- Configuratie.doc
- Exoefeningen_deel_1.doc
- Exoefeningen_deel_2.doc
- Fig_7.10_+_8.1__mertens.doc
- Fig_8.2.jpg
- Glossarium___mertens.doc
- Inleiding_kennissystemen.zip
- Neurale_netwerken.ppt
- Onzekerheid.doc
- Opl_ex_oef_niet_volledig.doc
- Shannon_entropy.doc
- Syntax3scheme.doc
- Termen.doc
- Uitleg_shannon_entropy.doc

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Bestuderen van problemen, technieken, modellen en oplossingen uit kennistechnologie
Inzicht in de actuele stand van zaken
Begrijpen van een eenvoudig op regels gebaseerd kennissysteem
Het opzoeken, structureren en presenteren van materiaal in verband met een bepaald topic op voor de studenten begrijpelijk niveau
Basis verwerven van functioneel programmeren

Voorkennis
De kennis opgedaan tijdens de eerste twee jaren van de opleiding Toegepaste Informatica

Leerinhoud
Inleidende voorbeelden van kennissystemen
Contextbeschrijving
Kennisacquisitie
Ontwikkeltraject
Grondige studie van een model-kennissysteem (MYCIN)
Kennis en software-engeneering (symbolen, semantieken, modellen, zoekmethoden, patroonherkenning)
Classificatiesystemen
Neurale Netwerken
Redeneren over Ruimte, Tijd en Onzekerheid
Diagnose en Trouble-Shooting systemen
Datamining
Configuratiesystemen
Software Agents
Programmeren in Scheme (functioneel programmeren)

Onderwijsvormen
Onderwijs-leergesprek
Geleide oefeningen, werkcolleges
Zelfstudie, opzoekingswerk
Groepswerk, groepspresentaties

Studiematerialen
Boek "Introduction to Knowledge Systems", Mark Stefik, Mogan Kaufmann, ISBN 1-55860-116-X
Boek "Structure and Implemantation of Computer Programs", H. Abelson e.a., MIT, 0-262-51087-1
Dr Scheme
Blackboard

Studiebegeleiding
Tijdens de geleide oefeningen en de labo oefeningen komen problemen uitgebreid aan bod en worden ze opgelost. Verder is de lector steeds bereid een student bijkomende uitleg te geven indien de student daar om verzoekt.

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: schriftelijk examen 50% + teken 50%
- Tweede semester: geen
Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%