Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Welkom op TI-Aalst.be
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Examenvragen_soc_recht.pdf
- Sja___hfdst_1_2.ppt
- Sja___hfdst_3.ppt
- Sja___hfdst_4.ppt
- Sja___hfdst_5.ppt
- Sociaalrecht_vragen.doc
- Vragenlijst_examen.doc

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
De informaticastudent een inleiding geven tot sociale en juridische aspecten waarmee hij te maken kan hebben in de praktijk:
- Hoe een contract opstellen ?
- Wie is de eigenaar van software ?
- Welke juridische beveiligingsmiddelen zijn beschikbaar ?
- Wie is eigenaar van een databanh en wat met de privacy-bescherming ?
...

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist

Leerinhoud
Managementaspecten
Beveiligingsmaatregelen
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Informaticafraude en het Strafrecht
Grensoverschrijdende aspecten van Informatie-onveiligheid
Bescherming van Software
Escrow-overeenkomsten
Bescherming van Chips
Elektronische handelscommunicatie

Onderwijsvormen
Hoorcollege

Studiematerialen
Een samenvatting van de leerstof beschikbaar via Blackboard

Studiebegeleiding
Op voorziene data tijdens blokperiode
Feedback na examens
De lector is steeds bereid een student bijkomende uitleg te geven, indien de student daar op eigen initiatief om verzoekt

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: mondeling examen 100%
- Tweede semester: geen
Tweede examenperiode: mondeling examen 100%