Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Data-modellering
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- 9iDBStructuur.pdf
- Archief
- Boeken.xml
- Boeken.xsd
- Boekenlijst.xsd
- Catalog.dtd
- Cdcatalog.xml
- Cdcatalog.xsd
- Creating_an_Oracle_Database.pdf
- Crecase8.sql
- Developing_an_Oracle_Application.pdf
- Dom.doc
- Enquetes.xsl
- Enquetes2.xsl
- Error.sql
- Error2.sql
- Examen_(syntax_fouten).sql
- Examen_oracle.doc
- Herhalingoefening_xml.doc
- Indicators.pdf
- Invoice.xml
- Laatste_les_vraag.zip
- Managing_Oracle_Users.pdf
- Muziek.xml
- Muziekverzameling.xsd
- Nuttige_info.txt
- Oef.sql
- Oef2.sql
- Oef_complextype.xsd
- Oefcur2klas.sql
- Oefening.sql
- Oefening2.pdf
- Oefening_1.xml
- Oefening_dtd.pdf
- Oefening_schema.pdf
- Oplossingexamenvraag2.sql
- Oplossingexamenvraag3.sql
- Picture3.png
- Rooster.xml
- SQLPlus.pdf
- Samenvatting_leerboek_oracleplsql_(pietervinck).doc
- Selecting_a_Datatype.pdf
- Shoeorder.xml
- Shoeorder.xsd
- Temperature.xsd
- The_Oracle_Database_Administrator.pdf
- Vbexplsql.doc
- Voorbeelden.zip
- Vulcase8.sql
- Xml.pdf
- Xmlcss.pdf
- Xmldomensax.pdf
- Xmldtd.pdf
- Xmlschema.pdf
- oracle sql.pdf

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Studie en gebruik van een professionele database binnen verschillende systeemarchitecturen. Onderzoek en studie van de geboden mogelijkheden op het vlak van informatiemanagement. Onderzoek en studie van de interfaces tussen applicaties.

Voorkennis
Kennis van de database architecturen en van SQL zijn essentieel.

Leerinhoud
Oracle:
- de Oracle application server
- de Oracle database
Systeemarchitecturen in een professionele databaseomgeving
Ontwikkelen van toepassingen met PL/SQL
Gebruik van XML in de Oracle omgeving
Ontwikkelen van toepassingen gebruik makend van ASP.NET in de MS SQL SERVER 2000 omgeving
Gebruik van XML in de MS SQL SERVER 2000 omgeving

Onderwijsvormen
Tijdens de contacturen worden de technieken toegelicht.
In de oefeningen (B-uren) worden de diverse technieken op eenvoudige voorbeelden toegepast.
Workshop.

Studiematerialen
Leerboek Oracle PL/SQL Academic Service ISBN 90 395 0945 X
Programmeercursus Microsoft ASP.NET - G. ANdrew Duthié - Academic Service - 90 395 1913 7

Studiebegeleiding
Tijdens de oefeningen

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: schriftelijk examen 100%
- Tweede semester: geen
Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%