Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Welkom op TI-Aalst.be
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Sales_letter.doc

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Frans:
- De studenten zijn in staat zich correct en professioneel uit te drukken in bedrijfsgerichte situaties en ontwikkelen daarbij contactvaardigheid (schriftelijk en mondeling)
- Ze kunnen de specifieke en vakgebonden woordenschat toepassen en integreren
- Ze kunnen creatief omspringen met bronmateriaal

Engels:
- De studenten leren zich verder mondeling en schriftelijk correct uit te drukken en ontwikkelen daarbij contactvaardigheid
- Ze leren zelfstandig vakliteratuur lezen en breiden hun woordenschatkennis verder uit, ze leren synthetiseren en presenteren

Voorkennis
Frans:
- Kennis eerste en tweede jaar Frans Toegepaste Informatica

Engels:
- Vakterminologie (eerste en tweede jaar); voldoende grammaticale correctheid voor een vlotte communicatie

Leerinhoud
Frans:
- schriftelijke communicatie: samenvatting, sollicitatiebrief met c.v.
- mondelinge communicatie: conversatie, vergadering

Engels:
- schriftelijke communicatie: samenvatting, zakenbrief, sollicitatiebrief + CV
- mondelinge communicatie: presentatie, groepsdiscussie, meetings
- optiegerichte teksten en woordenschat i.v.m. het bedrijfsleven

Onderwijsvormen
Frans:
- onderwijsgespek en geïntegreerde oefeningen zoals discussies, conversaties, rollenspel
- opdrachten en voorbereiden van opgegeven taken

Engels:
- onderwijsleergesprek en geïntegreerde oefeningen zoals o.m. discussies, presentaties, enz.
- opdrachten en zelfstudie: voorbereiding van de te behandelen items of opgegeven taken.

Studiematerialen
Frans:
- syllabus

Engels:
- syllabus + teksten uit vaktijdschriften en van het Internet

Studiebegeleiding
Frans:
- op voorziene data van studiebegeleiding en feedback en op afspraak met de lector
- studenten melden eventuele problemen aan de lector

Engels:
- op voorziene data van studiebegeleiding en feedback
- bij individuele problemen kan de student contact opnemen met de lector

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: Frans: taken 25% + permanente evaluatie 25% --- Engels: taken 20% + permanente evalutatie 30%
- Tweede semester: geen
Tweede examenperiode: Frans: mondeling examen 25% + taken 25% --- Engels: mondeling examen 25% + taken 25%