Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Welkom op TI-Aalst.be
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- H1.ppt
- H2.ppt
- Oefsession.java

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Dieper in te gaan op reeds geziene programmeertalen
Kennis te maken met talen die niet voorkomen in het curriculum

Voorkennis
Inzicht in programmastructuren

Leerinhoud
Module 1: Programmeren in Visual Basic.NET
Overzicht van het .Net Framework
Overzicht van de .Net IDE
Programmeren in Visual Basic.Net
- data types, arrays
- controlestructuren, procedures
Object georiënteerd programmeren in Visual Basic.Net
Debugging en Foutafhandeling
ASP.Net
- IIS
- Creatie van ASP.Net webpagina's gebruik makend van HTML server controls en webcontrols
- validatie van gebruikersinput
- code behind
- statusbeheer
Werken met databanken
- gebruik makend van data binding
- ADO.Net

Module 2: Programmeren in Java
Basiselementen van de programmeertaal
Object georiënteerd programmeren
Grafische toepassingen

Onderwijsvormen
Tijdens de contacturen worden de technieken toegelicht
In de oefeningen (B-uren) worden de diverse technieken op eenvoudige voorbeelden toegepast
Oefeningen via begeleide zelfstudie

Studiematerialen
Module 1:
Slides en oefeningen: beschikbaar via Blackboard
Handboek: Visual Basic.Net for Experienced Programmers - ISBN 0-13-046131-8
Software: Visual Studio.Net

Module 2:
Slides en oefeningen: beschikbaar via Blackboard
Handboek: Java, how to program, fifth edition, Prentice Hall

Studiebegeleiding
Tijdens de oefeningen

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: 30% taken + 70% schriftelijk examen
- Tweede semester: geen
Tweede examenperiode: 100% schriftelijk examen