Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Welkom op TI-Aalst.be
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- AEM.pdf
- Aem.pdf
- Analyse___ontwerp_v6.rar
- Analyseportfoliotomdm.doc
- Archief
- H1.pdf
- H12.pdf
- H13.pdf
- H19.pdf
- H1___hb_vragen___mertens___neuckermans.doc
- H2.pdf
- H2___hb_vragen___mertens___neuckermans.doc
- H4.pdf
- H4_vragen_handboek.doc
- H6.pdf
- H6___hb_vragen___mertens___neuckermans.doc
- H7_vragen_handboek.doc
- H8.pdf
- H8_vragen_handboek.doc
- Inleiding.pdf
- Niam.pdf
- Niam_case_1.pdf
- Oefening_bij_hoofdstuk_6.pdf
- Oefening_inkoopsysteem.doc
- Orm.pdf
- Samenvatting_a_0___mertens.doc
- Samenvatting_analyse_en_ontwerp.doc
- Vereisten.doc
- Wiskunde
- beslissingstabellen H6.pdf
- h1.pdf
- inkoopsysteem.pdf
- interview en verzamelingstechnieken.pdf

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Ontwerpen van computeroplossingen op basis van bestaande hardware- en softwareproducten. Het systeem wordt ontworpen volgens de eisen van de klant.
Computersystemen maken gebruik van verschillende technologieën, producten en technieken. We moeten hierbij gebruik maken van de optimale technologie, product, techniek voor de oplossing van een bepaald probleem.

Voorkennis
Kennis analyse en ontwerp uit de eerste twee jaren van de opleiding.

Leerinhoud
Ontwerpmethoden en -technieken voor nieuwbouw en aanpassing
Doelgericht applicatie-ontwerp (design by objectives)
Component-georiënteerd applicatie-ontwerp
Ontwerppatronen
- reverse engineering
- pattern mining
- forward engineering
- herontwerp van bedrijfsprocessen (BPR: business process redesign/reengineering)
- documentatie-technieken
- beveiliging
- testen
Ontwerpen en informatieservers voor het Internet

Onderwijsvormen
TIjdens de contacturen worden de technieken toegelicht
In de oefeningen (B-uren) worden de diverse technieken op eenvoudige voorbeelden toegepast
Begeleide zelfstudie voor het verder uitdiepen van de aangebrachte problematiek

Studiematerialen
Syllabus

Studiebegeleiding
Tijdens de oefeningen en de begeleide zelfstudie

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: schriftelijk examen 100%
- Tweede semester: geen
Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%