Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Communicatievaardigheden Engels + Frans
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Afkortingen_engels.doc
- Archief
- Frans_28_sept.doc
- Frans_5_okt.doc
- Frans_voc_(niels).doc
- Oefeningen_werkwoorden.doc
- Theorie_werkwoorden_(gert).doc

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Begrijpen, samenvatten en kritisch benaderen van opleidingsgerichte en actuele lees- en luisterteksten, ook door zelfstudie.
Vakjargon en actuele woordenschat kennen en kunnen gebruiken, zowel mondeling als schriftelijk.
Systematische integratie van relevante taalstructuren (grammatica).
De student bouwt elementaire communicatievaardigheden uit het zakelijk Engels (mondeling en schriftelijk) uit.

Voorkennis
Niveau secundair onderwijs

Leerinhoud
- Herhaling van de basisgrammatica aan de hand van oefeningen.
- Recente opleidingsgerichte en actuele teksten met oefeningen om woordenschat uit te breiden.
- Verdere ontwikkeling van de vier vaardigheden.

Onderwijsvormen
- Onderwijsleergesprek en geïntegreerde oefeningen, zowel mondeling als schriftelijk
- Opdrachten buiten de contacturen onder begeleiding van de lectoren

Studiematerialen
- Syllabus English (met grammatica, oefeningen, idioms, teksten, ...)
- Handboeken (worden gebruikt in 1ste en 2de jaar):
Build your business vocabulary van J. Flower (LTP)
Basic telephone training van A. Watson Delestree (LTP)

Studiebegeleiding
- Op voorziene data tijdens blokperiode
- Feedback na examens
- De lector is steeds bereid een student bijkomende uitleg te geven, indien de student daar op eigen initiatief om verzoekt.

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: /
- Tweede semester: Schriftelijk examen 100%
Tweede examenperiode: Schriftelijk examen 100%