Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Internettechnologie
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
De werking van het Internet en zijn diverse applicaties begrijpen en kunnen gebruiken.
Een eenvoudige website, gesteund op HTML, CSS en scripting kunnen ontwerpen, aanmaken en publiceren op het Internet.
Eenvoudige webanimaties ontwerpen met Flash.

Voorkennis
Geen

Leerinhoud
Deel 1: Internettechnologie
- Geschiedenis van het ontstaan van het internet
- Internet - intranet - extranet
- Benodigde hardware en software om een internetaansluiting te krijgen: modem-breedband
- Servers - local webserver - server-client
- TCP/IP - protocol - http-protocol - opbouw url-adressering en domeinnamen
- Browsers, mailcheckers, ftp en andere Internetsoftware
- Navigeren in het Internet via hypertext, internetadressen en zoekmachines
- Mailen - nieuwsgroepen - chatten - conferencing en andere toepassingen
- Downloaden en installeren van software (freeware, shareware)
- Netiquette - winkelen - bankieren
- Virussen en beveiliging tegen virussen

Deel 2: Ontwerpen en creatie van een eenvoudige website
- HTML: overzicht - anatomie van een html-document - tags
- Tekst op een website - grafische componenten
- Hyperlinks : tekst - afbeeldingen - e-mail
- Lijsten - tabellen - formulieren
- Frames
- Cascading stylesheets
- Overzicht software voor het ontwerpen van websites
- Publiceren op het Internet
- Scriptingtaal
- Animatie met Flash: introductie.

Onderwijsvormen
Zelfstudie
Leergesprekken
Groepstaken
Geleide oefeningen

Studiematerialen
Syllabus
Diverse websites op het Internet.

Studiebegeleiding
- Op voorziene data tijdens blokperiode
- Feedback na examens
- De lector is steeds bereid een student bijkomende uitleg te geven, indien de student daar op eigen initiatief om verzoekt
- Blackboard
- Eigen web-site

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: ontwikkelde website 50% + mondeling examen 50%
- Tweede semester: geen
Tweede examenperiode: mondeling examen 100%