Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Datamodellering en databanken
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Databanken_en_datamodellering.doc
- Use_case_diagram_benoit_.htm
- Vragen.doc

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Inzicht verwerven in de ontwikkeling van informatiesystemen voorafgaand aan de functionele analyse en het ontwerp.
Kunnen...
Interpreteren van een technisch datamodel
Definiëren van schermen en rapporten voor een bestaande databank
Definiëren van een databank, opstellen van een technisch datamodel
Interpreteren van een conceptueel datamodel (informatiemodel)
Omzetten van een conceptueel in een technisch datamodel
Opstellen van een conceptueel datamodel op basis van een tekst en formulieren
Normaliseren

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist

Leerinhoud
- Definities: bedrijfssysteem, informatiesysteem, systeemanalyse
- Inleiding tot databases
- Onderdelen van een databasesysteem (tabellen, kolommen, query's, formulieren, rapporten, ...)
- Conceptuele datamodellen: entiteit-relatiemodel
- Omzetten tekst en formulieren in ERD
- Omzetten van conceptuele in technische datamodellen
- Normalisatie (t.e.m. 3de normaalvorm)
- Implementatie in een relationeel database systeem: Access
Alle items worden uitvoerig geïllustreerd met voorbeelden en begeleid geoefend.

Onderwijsvormen
- Onderwijsleergesprek
- Geleide oefeningen
- Labo-oefeningen

Studiematerialen
Leerboek Databases D.M. Kroenke, Academic Service
Syllabus + oefeningen

Studiebegeleiding
Op voorziene data tijdens blokperiode
Feedback na examens
De lector is steeds bereid een student bijkomende uitleg te geven, indien de student daar op eigen initiatief om verzoekt

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: geen
- Tweede semester: schriftelijk examen 100%
Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%