Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Computerarchitectuur
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Ide_scsi.ppt
- Ide_scsi__dasd.doc
- Octalen,_binair,_decimaal,_hexadecimaal.doc

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
De studenten een gestructureerd inzicht geven in de werking van een computer als elektronische instructieverwerkende machine.
Kennen van de courante begrippen in verband met computersystemen.
Inzicht verwerven in de opbouw van digitale computersystemen.
Inzicht verwerven in de samenhang tussen de verschillende componenten van een computersysteem.
Inzicht verwerven in de interne werking van een processor.
Inzicht verwerven inde digitale aritmetiek.
Inzicht verwerven in de uitvoering van een programma.
Inzicht verwerven in de klassieke bestandsorganisatie.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Leerinhoud
Er wordt vertrokken van een basismachine, waaraan progressief meerdere virtuële machines - met bijhorende instructieset - worden toegevoegd. Van elke virtuële machine worden de bouwstenen, hun specifiek doel en de integratie in het geheel besproken.
- Inleiding - Geschiedenis van de computer
- Voorbereidende lessenreeks: talstelsels - interene computervoorstelling van gegevens
- Organisatie van computersystemen
- Bespreking van sequentiële bestanden
- Het niveau van de digitale logica - componenten van een computersysteem
- Het microprogrammeringsniveau - werking van een microprocessor - cache - stapelgeheugen
- Het niveau van de Instruction Set Architectuur.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek

Studiematerialen
Gestructureerde Computerarchitectuur - A.S. Tanenbaum, Academic Service. Prentice Hall.

Studiebegeleiding
- Op voorziene data tijdens blokperiode
- Feedback na examens
- De lector is steeds bereid een student bijkomende uitleg te geven, indien de student daar op eigen initiatief om verzoekt.

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester : schriftelijk examen 80% + taken 20%
- Tweede semester: geen
Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%