Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Toegepaste wiskunde
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Embrunindexmain.jpg
- Embrunkalender.jpg
- Embrunsite3.2.1.jpg
- Syntetisch_denkvermogen

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
- Het ontwikkelen van analytisch en syntetisch denkvermogen
- Het ontwikkelen van concentratie- en doorzettingsvermogen; stiptheid
- Het ontwikkelen van kritische zin en logisch denkvermogen
- Probleemoplossend leren denken; het aankweken van zelfvertrouwen in deze
- Nastreven van wiskundige precisie
- Correct taalgebruik; aanleren van een elementair technisch Engels vocabularium
- Aanwakkeren van creativiteit
- Opzoekwerk leren verrichten; zelfstandig leren werken
- Zelfstandig leerstof kunnen verwerken aan de hand van het beschikbare zelfstudiepakket
- Leren werken en functioneren in groepsverband
- Het verwerven van de nodige basiskennis (begrippen, technieken en methoden) uit de discrete wiskunde, de analyse, de beschrijvende statistiek en de kansberekening. Het oordeelkundig leren gebruiken van moderne computersoftware hierbij.

Voorkennis
- Rekenen met breuken, machten, wortels en logaritmen.
- Gebruik van een wetenschappelijk rekentoestel. Eerste- en tweedegraadsvergelijkingen en -functies.
- Hoeken, goniometrische getallen en -functies, grondformules van de goniometrie.

Leerinhoud
Computeralgebra met Maple
Toegepaste Statistiek
- Beschrijvende statistiek
- Combinatoriek
- Inleiding tot de kansrekening
Lineaire algebra I
- Matrices
- Determinanten
- Stelsels
Discrete Wiskunde I
- Algebra van Boole
- Logica
Analyse
- Functieonderzoek van reële functies; toepassingen
- Differentialen; toepassingen
- Principe van de differentiaalvergelijkingen
- De formule van Taylor en Maclaurin
- Primitieven
- Logaritmische en exponentiële functies
- Bepaalde integralen; toepassingen
- Rijen en reeksen
- Functies van meerdere veranderlijken

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek; oefeningen; werkcollege; opzoekwerk; begeleide zelfstudie (AIM-toetsen); individuele- en groepspresentatie.

Studiematerialen
Alice TI CD_ROM
BLackboard

Studiebegeleiding
Op initiatief van de student of de lector.

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: Schriftelijk examen 30% + Taken 20%
- Tweede semester: Schriftelijk examen 30% + Taken 20%
Tweede examenperiode: Schriftelijk examen 100%