Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Communicatievaardigheden Nederlands
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Nieuwsverslag.txt

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Je maakt kennis met schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden die je in je eerste werkervaringen als gegradueerde kunt verwachten, telkens geplaatst in een specifieke communicatiesituatie. Je verwerft een dieper inzicht in diverse communicatiestrategieën. Je traint eveneens vaardigheden en attitudes die in sociaal en communicatief opzicht onontbeerlijk zijn. Je leert bijvoorbeeld verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen studiegedrag, aan timemanagement te doen, te werken in teamverband, assertief op te treden enz.

Voorkennis
Geen

Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel Communicatieve Vaardigheden stelt je in staat allerlei communicatieve vaardigheden in te oefenen. Je leert hoe je in correcte taal lezersvriendelijk formuleert, hoe je informatie analyseert en verwerkt, informatiebronnen raadpleegt, zakelijk en commercieel correspondeert, schriftelijk rapporteert, vergadert ...

Onderwijsvormen
Uiteenzetting, leergesprek, rollenspel.
De verworven inzichten worden omgezet in kennis en vaardigheden door ze toe te passen in concrete situaties (activerend leren).
Voor de theoretische achtergrond die nodig is om een communicatieve opdracht tot een goed einde te brengen, kun je o.a. terecht in het aangereikte studiemateriaal.

Studiematerialen
Syllabus

Studiebegeleiding
Monitoraat

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: schriftelijk examen 100%
- Tweede semester: geen
Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%